جدول زمانبندي برگزاري كمپ كارآفريني دانشگاه

برای آگاهی از زمانبندی و محورهای ثبت نامی دوره ها بر مبنای استان مورد نظر از جدول زمانبدی استفاده فرمایید. دریافت فایل زمانبندی

تعریف کمپ کارآفرینی

نوعی رویداد علمی است که به صورت فشرده (حداکثر یک هفته)، پیوسته و طی چند مرحله مشخص در مکان مناسب برگزار شده و زمینه تقویت تفکر خلاق، ایده‌پردازی تجاری و بازآموزی مفاهیم و قواعد کارآفرینی را ایجاد کرده و به تدوین یک طرح کسب و کار کاربردی توسط فراگیر (دانشجو) و ارائه آن در بورس ایده منتهی میشود.

اهداف

تشويق و ترويج فرهنگ ايده‌پردازي، خلاقیت و کار گروهی.
بازآموزی مفاهیم و قواعد کارآفرینی و کسب و کار و زمینه‌سازی برای ایجاد و توسعه اشتغال.
تعامل مؤثر میان صاحبان ایده، دانشگاه، سرمایه‌گذار در جهت تكميل چرخه تبديل ايده به محصول.
توسعه تفكر بكارگيري آموخته‌هاي دانشگاهي، توانمندی فردی و گروهی و شناسایی نیاز بازار در راستاي توليد ثروت.

.