لطفا قبل از ثبت نام برای آگاهی از زمانبندی و محورهای ثبت نامی دوره ها بر مبنای استان مورد نظر، جدول زمانبدی دوره ها را مطالعه فرمایید. دریافت جدول زمانبندی


1- کد ملی:*
2- نوع ثبت نام:*
v
3 -نام محور:*
v
برای جست و جوی مرکز دانشگاهی، بخشی از نام مرکز را در کادر زیر وارد نمایید.
4- نام مرکز :*
v
نام استان با انتخاب مرکز دانشگاهی بصورت اتوماتیک تعیین خواهد شد.
5- استان :*
تایید
.